Tidtagning & priser

tidtagning_priserTIDTAGNING
Tidtagningen sker i samarbete med EQtiming, ett tidtagningschip som är fäst på nummerlappen. Tiden mäts från det att du passerar över start- och målgångsmattan. Resultatlistor publiceras på Qtimings webbsida efter att loppen har avslutats.

PRISER
Pokaler delas ut till 1-3 i varje klass, till flickor och pojkar och damer och herrar.

Det kommer även att finnas en del fina priser från våra partners som kommer att delas och en del även lottas ut vid prisutdelningen då vi drar startnummer.